Traži
Traži

Dnevni prinosi fondova

Fond Datum Cijena Valuta %*

*Promjena cijene udjela u odnosu na prethodni radni dan

DISCLAIMER

Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u odgovarajućoj godini, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1G) predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci (6M), tri mjeseca (3M) i jedan mjesec (1M). Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.