Rizici povezani s ulaganjem i strukturom pod-Fonda

Za detaljni prikaz tablice rizika, kliknite ovdje.

Ovdje možete vidjeti prinose fonda od njegovog osnutka.

Naši stručnjaci stalno analiziraju tržište kako bi poboljšali prinose i smanjili rizik, ali prinosi iz prošlosti ne mogu biti garancija prinosa u budućnosti.

Graf prinosa fonda

Pregled prinosa

Godišnji prinos fonda

Struktura imovine fonda

Geografska struktura fonda

Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u odgovarajućoj godini, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Za novo osnovane fondove, u godini osnutka, godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na početnu cijenu Fonda na dan osnutka Fonda. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1G) predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci (6M), tri mjeseca (3M) i jedan mjesec (1M). Kolona Prinos od osnutka predstavlja prosječan godišnji prinos (PGP) koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove prinos se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka Fonda. Po isteku godine, prinos se izračunava kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.

Osnovni dokumenti

Prikaži više

Mjesečni izvještaji

Prikaži više

Financijski izvještaji

Prikaži više

Scenarij uspješnosti

Prikaži više
Objave informacija o održivosti
Izjava o glavnim štetnim učincima na odluke o ulaganjima na čimbenike održivosti